Стела Неделчева

Управител и Собственик

Стела Неделчева е не просто собственик и управител на компанията, тя е неподражаем лидер и водач на екипа. Тя намира у всекиго зрънцето, което покълва добро и така създава колектив от искащи и можещи хора, професионалисти, които да представят компанията по най-добрия начин и същевременно да „произвеждат“ резултати. Тя е вдъхновител за всеки един член на екипа. Има завършени с отличие бакалавърска и магистърска степен в областта на Публичната администрация и Информационните технологии в медийния бизнес. В сферата на недвижимите имоти е повече от петнадесет години. Опитът ѝ между 2004 и 2009 е придобит във Великобритания, като след 2009 управлява инвестиционните интереси на ключови за компанията клиенти в България. Концентрира работата си в сферата на индустриални и бизнес имоти, разработване и развитие на стратегии и проекти за клиентите на компанията. Нейната изключителна работна дисциплина не дава възможност на никой в компанията, без да бъде ангажиран. Мениджърството на Стела Неделчева се отличава с изключителна гъвкавост и умение за координиране на всеки процес. Забележимо гъвкава е в отношения си с колеги и клиенти, което ѝ позволява да разгръща много пластове в бизнес контактите си. Нейно открояващо се личностно умение, е да разбира различните гледни точки, което от своя страна води до постигането на ползи за всички страни. Стела е една цветна палитра и съзвучия в личен план. Майка на две прекрасни деца, възпитавани в любов към знание и търсене. Изкачва с тях планински върхове и покоряват морските вълни. Пътуванията, съчетани с поезия и музика, са нейната стихия.